Vacature Bestuurder OSVS

 

Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam is op zoek naar een strategische, toekomstgerichte, verbindende en stimulerende bestuurder.

Vacature

Met het aftreden van de huidige bestuurder zoekt OSVS een bestuurder die sturing geeft aan acht scholen en het bestuursbureau.

De volledige profielschets leest u  hier.

De organisatie

De OSVS is de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in Vlaardingen en Schiedam en bestaat uit de volgende scholen: De Mavo Vos, Het College Vos, De Internationale Vos, Het Lyceum Vos, Lyceum Schravenlant, Stedelijk Gymnasium Schiedam, ProNova College en Mavo Schravenlant XL. Met ongeveer 500 medewerkers bieden wij een breed aanbod van praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo, gymnasium en internationale schakelklassen aan ruim 3800 leerlingen. Het bestuur en de scholen worden ondersteund door een bestuursbureau dat is gevestigd in Vlaardingen.

De thema's

Recent zijn vier locaties in Vlaardingen verzelfstandigd. Daarnaast is het strategisch beleidsplan onlangs vernieuwd. Intensivering van de samenwerking OSVS-breed is daarin een belangrijk onderdeel. Gezien deze ontwikkelingen spelen de volgende thema's de komende jaren een rol.

 • Doortontwikkeling op basis van een stevig fundament;
 • Krachtenbundeling en verder proffesionalisering;
 • Eenheid in verscheidenheid.

Resultaatgebieden

 • het hebben van zicht op de regio en het realiseren van een breed en uitdagend aanbod van openbaar voortgezet onderwijs in Vlaardingen en Schiedam, toegespitst op kwaliteit van onderwijs, goed werkgeverschap en moderne bedrijfsvoering;
 • het hebben van een visie op onderwijs, onderwijskwaliteit en het stimuleren van innovatief werken vanuit de onderwijsbehoeften van de leerlingen, gericht op samenwerking met het basisonderwijs, het vervolgonderwijs en bedrijven.
 • uitwerking van het strategisch beleidsplan in samenspraak met het directeurenoverleg, het bestuursbureau en de medezeggenschap;
 • het organiseren van een professionele op samenwerking gerichte cultuur op schoolniveau en de organisatie als geheel;
 • het bijeenbrengen van de directeuren/rectoren van de scholen en het bestuursbureau in een op samenwerking en innovatie gericht directeurenoverleg;
 • vanuit een heldere toekomstvisie medewerkers uitdagen en verbinden om uitstekende prestaties te leveren;
 • het zodanig besturen van de scholen dat enerzijds de scholen kunnen profiteren van elkaars kracht en anderzijds recht wordt gedaan aan hun eigen onderwijskundige profiel;
 • het levend houden van de openbare identiteit.

Voor meer informatie over de organisatie, de functie-eisen en het gewenste persoonlijkheidsprofiel verwijzen we naar het functieprofiel.

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming vindt plaats door de Raad van Toezicht. De honorering is afhankelijk van het profiel en de ervaring van de kandidaat, conform de CAO Bestuurders Funderend Onderwijs, klasse BE. Het betreft een aanstelling voor 1,0 fte, voor bepaalde tijd met uitzicht op vast.

Solliciteren

Wanneer je belangstelling voor deze functie hebt, nodigen wij je uit te solliciteren via de website van Wesselo.