Jaarstukken

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en jaarrekening. In de jaarstukken legt Stichting OSVS verantwoording af en geeft het bestuur openheid over de positie van de stichting op verschillende terreinen naar alle stakeholders. De OSVS ziet het jaarverslag als een basis voor de horizontale verantwoording. Hierin laat OSVS zien hoe zij werkt aan haar doelstellingen en welke resultaten dit oplevert, ook voor in de toekomst.