Lyceum Schravenlant

Klachtenregeling

Klachtenregeling OSVS

De openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam wil op de meest zorgvuldige wijze klachten afhandelen die er zijn over onze scholen. De stichting hanteert de modelklachtenregeling die vastgesteld is door de landelijke ouderorganisaties, vakorganisaties, besturenorganisaties en schoolleidersorganisaties.