Klachtenregeling

De Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam wil op de meest zorgvuldige wijze klachten afhandelen die er zijn over onze scholen. De stichting hanteert de modelklachtenregeling die vastgesteld is door de landelijke ouderorganisaties, vakorganisaties, besturenorganisaties en schoolleidersorganisaties.

Klachtenregeling


Contactgegevens vertrouwenspersoon:

  • Naam:                   Bernadette Hes-Boots
  • Telefoon:              0625538458
  • E-mail:                   info@in-b-tweenadvies.nl
     

Contactgegevens Landelijke Klachtencommissie onderwijs:

  • E-mail:                  info@onderwijsgeschillen.nl
     

Contactgegevens meldpunt onderwijsinspectie:

  • Meldingen en klachten kwaliteit onderwijs: Loket Onderwijsinspectie: 088-6696060
  • Meldingen en klachten over sociale veiligheid: Vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111