Stedelijk Gymnasium Schiedam

Klachtenregeling

Klachtenregeling OSVS

De Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam wil op de meest zorgvuldige wijze klachten afhandelen die er zijn over onze scholen. De stichting hanteert de modelklachtenregeling die vastgesteld is door de landelijke ouderorganisaties, vakorganisaties, besturenorganisaties en schoolleidersorganisaties.


Contactgegevens vertrouwenspersoon:
Bernadette Hes-Boots  0625538458
info@in-b-tweenadvies.nl
 

Contactgegevens Landelijke Klachtencommissie onderwijs:
info@onderwijsgeschillen.nl
 

Contactgegevens meldpunt onderwijsinspectie:
- Meldingen en klachten kwaliteit onderwijs: Loket Onderwijsinspectie 088-6696060
- Meldingen en klachten over sociale veiligheid: Vertrouwensinspecteurs 0900-1113111