Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan

Het strategisch beleidsplan van de OSVS geeft de koers aan van de ontwikkeling van de stichting en de scholen van de OSVS. De missie en visie zijn de uitgangspunten voor de onderwijskundige ontwikkeling, het personeelsbeleid en de randvoorwaarden op financieel gebied en huisvesting. Om ons onderwijs elke dag beter te maken werken we volgens het Rijnlandse model waarin dialoog centraal staat.