Stedelijk Gymnasium Schiedam

Vakanties

Vakantieregeling 2018 - 2019 regio NWN en Westland

Vakantieregeling 2019 - 2020 regio NWN en Westland (let op, meivakantie 2019 voor het VO is gewijzigd)
Let op: de meivakantie 2020 voor het voortgezet onderwijs is gewijzigd in verband met de examens die op 7 mei 2020 starten. 


De vakantieregeling wordt vastgesteld door alle scholen in de regio Nieuwe Waterweg Noord en het Westland.
Zie voor meer informatie over de schoolvakanties de website van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/overzicht-schoolvakanties-per-schooljaar