Lyceum Schravenlant

Vakanties

Vakantieregeling 2018 - 2019 regio NWN en Westland

De vakantieregeling is vastgesteld door alle scholen in de regio Nieuwe Waterweg Noord en het Westland.

Zie voor meer informatie over de schoolvakanties de website van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/overzicht-schoolvakanties-per-schooljaar