Het Lyceum Vos

Vakanties


De vakantieregeling wordt vastgesteld door alle scholen in de regio Nieuwe Waterweg Noord en het Westland.
Zie voor meer informatie over de schoolvakanties de website van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/overzicht-schoolvakanties-per-schooljaar

 

vakantieregeling 2020-2021 regio NWN en Westland