Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Op 1 juli 2016 is de "wet huis voor klokkenluiders" in werking getreden. Onderwijsinstellingen met 50 werknemers of meer zijn wettelijk verplicht een klokkenluidersregeling vast te stellen. In de klokkenluidersregeling wordt onder andere het volgende geregeld:

  1. Hoe intern met een melding wordt omgegaan (eerst intern melden).
  2. Bij wie de melding gedaan kan worden.
  3. Wanneer er sprake is van een misstand.
  4. Dat er vertrouwelijk met de melding omgegaan zal worden als de melder dat wil.

De klokkenluidersregeling is een onderdeel van ons personeelsbeleid.