Visie

Leerlingen die hun talenten inzetten om hun passie te kunnen nastreven, doen dat in een wereld die snel verandert. Dat vraagt van ons dat we onze leerlingen voorbereiden op hún toekomst, voor banen die nu nog niet altijd bestaan en waarbij ze technieken nodig hebben, die we nu nog niet kennen.

Ons onderwijs speelt hierop in, is zodanig georganiseerd dat we leerlingen in staat stellen het maximale uit zichzelf te halen in de wereld van straks. Het succesvol afronden van de schoolloopbaan is hierbij een vanzelfsprekendheid.
Kennis en vaardigheden zijn toekomstgericht. Het leren en stimuleren van samenwerken, zelfstandigheid, mediawijsheid en creativiteit zijn hier voorbeelden van.

Onze toekomstige burgers hebben een ondernemende attitude nodig; wij stimuleren dat. Leren doen we op maat, maar wel samen. Ook dat kenmerkt openbaar onderwijs. Schoolleiding, docenten en ondersteunend personeel zijn in staat om dit onderwijs vorm te geven, zowel in ontwikkeling als in uitvoering. Dat vergt een attitude, kennis en vaardigheden die hierbij passen en congruent zijn met hetgeen wij met de leerlingen willen bereiken. Zelf passen we ons aan aan de veranderende maatschappij. We zijn ondernemend, ons onderwijs is innovatief.

Leren kan alleen maar in een veilige omgeving. Daarom organiseren wij onze scholen kleinschalig, leerlingen zijn gekend. We zijn betrokken en betrouwbaar. We doen alleen dingen die goed zijn voor onze leerlingen.
Ons werk doet er toe, daarom zijn we trots op wat we doen. Elke dag realiseren we ons dat we bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. We vragen elkaar naar onze bijdragen en vertellen daarover. We stimuleren elkaar om creatief te durven zijn in onze aanpak.