Statuten

Statuten OSVS

Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam is opgericht op 31 juli 2011. Het openbaar onderwijs Schiedam (SOVOS) en het openbaar onderwijs Vlaardingen (STOVOV) zijn samengevoegd tot onze huidige stichting. Bijgaand vindt u de statuten van deze oprichting.