Stedelijk Gymnasium Schiedam ProNovaCollege Lyceum Schravenlant Mavo Schravenlant XL Het Lyceum Vos Het College Vos De Mavo Vos De Internationale Vos

OSVS

Welkom op de website van de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

* * * * *
De Raad van Toezicht van OSVS zoekt 

EEN VOORZITTER per 1 januari 2020
met specifiek aandachtsgebied financiën en risicomanagement

Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat nadrukkelijk aandacht uit naar kandidaten die bijdragen aan de diversiteit en veelzijdigheid van de Raad van Toezicht.

Zie bijgaande profielschets

Sluitingsdatum is 30 oktober 2019.
Eerste ronde selectiegesprekken zijn op 13 november 2019
Eventuele tweede ronde selectiegesprekken zijn op 15 november 2019

* * * * * 

De openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Vlaardingen en Schiedam vormen samen de OSVS.
Het bestuur van de OSVS vormt het bevoegd gezag van de stichting. Elke school heeft haar eigen identiteit zodat er veel keuzemogelijkheden zijn voor leerlingen en ouders. Samen bieden zij alle vormen van onderwijs: Praktijkonderwijs, Vmbo (met lwoo), Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium. Gezamenlijk zorgen we ervoor, dat onderwijsgeld efficiënt wordt ingezet en krachten worden gebundeld.
Voor een exacte weergave van het aanbod, de kenmerken en speerpunten kunt u terecht op de individuele websites van de scholen, via  OSVS - scholen