Stedelijk Gymnasium Schiedam ProNovaCollege Lyceum Schravenlant Mavo Schravenlant XL Het Lyceum Vos Het College Vos De Mavo Vos De Internationale Vos

OSVS

Welkom op de website van de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

De openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Vlaardingen en Schiedam vormen samen de OSVS.
Het bestuur van de OSVS vormt het bevoegd gezag van de stichting. Elke school heeft haar eigen identiteit zodat er veel keuzemogelijkheden zijn voor leerlingen en ouders. Samen bieden zij alle vormen van onderwijs: Praktijkonderwijs, Vmbo (met lwoo), Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium. Gezamenlijk zorgen we ervoor, dat onderwijsgeld efficiënt wordt ingezet en krachten worden gebundeld.
Voor een exacte weergave van het aanbod, de kenmerken en speerpunten kunt u terecht op de individuele websites van de scholen, via  OSVS - scholen

Informatie m.b.t. Coronavirus klik hier