Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

Leerlingen helpen de passie en talenten te ontdekken en deze tot bloei laten komen!

Over OSVS

OSVS zoekt Bestuurder

Meer informatie

 

OSVS

De openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Vlaardingen en Schiedam vormen samen de OSVS. Het bestuur van de OSVS vormt het bevoegd gezag van de stichting.

Elke school heeft haar eigen identiteit zodat er veel keuzemogelijkheden zijn voor leerlingen en ouders. Samen bieden zij alle vormen van onderwijs: Praktijkonderwijs, Vmbo (met lwoo), Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium.

Gezamenlijk zorgen we ervoor, dat onderwijsgeld efficiënt wordt ingezet en krachten worden gebundeld.

Trots op onze scholen!