Managementstatuut

Managementstatuut OSVS

Het managementstatuut geeft aan dat het bevoegd gezag (bestuur) bij wettelijk voorschrift toegekende taken en bevoegdheden waarvan het bevoegd gezag heeft bepaald dat de rector, de directeur, de conrector, de adjunct-directeur of de centrale directie van de school deze in naam van het bevoegd gezag kan uitoefenen. Het managementstatuut bevat instructies ten aanzien van deze taken en bevoegdheden.

In het managementstatuut wordt tevens vastgelegd:

  • de taken en bevoegdheden die het bestuur overdraagt aan de centrale directies, de rector en de directeur van de school
  • de richtlijnen voor de uitoefening van de overgedragen taken en bevoegdheden