Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht is:

  • de heer R.G. Beek, voorzitter
  • mevrouw drs. M.J. Adelmund - Hannewijk, vice-voorzitter/secretaris
  • mevrouw A.M.B. Coenen - Steenbergen MA(Ed), lid
  • mevrouw ir. I.M. Vos, lid
  • vacature

De Raad van Toezicht vergadert vijfmaal per jaar. Het College van Bestuur is aanwezig bij de vergaderingen. Daarnaast is er regelmatig contact tussen de bestuurder en Raad van Toezicht, met name de voorzitter. De Raad van Toezicht volgt de Governancecode Voortgezet Onderwijs.

De taken en verantwoordelijkheden staan beschreven in het reglement en toezichtstatuut van de Raad van Toezicht: 

Het onderstaande document bevat de toezichtvisie, het toezichtskader, het toetsingskaders en het informatieprotocol voor elk van de aspecten waarop de Raad van Toezicht toezicht zal houden.