Integriteitscode

In de Code Goed Onderwijsbestuur VO is aangegeven dat het bestuur voor de organisatie een integriteitscode vaststelt waarin het concrete regels en algemene gedragslijnen formuleert inzake het integer handelen binnen de organisatie. De vaststelling van deze Code geldt bovendien als eis voor het lidmaatschap van de VO-raad.

De integriteitscode van de OSVS bevat regels en waarden die betrekking hebben op het gedrag van betrokkenen, omgangsvormen en de cultuur van de organisatie.

Integriteitscode OSVS