ANBI

OSVS is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (fiscaal nummer: 8153.22.367).

De doelstelling van OSVS is het in stand houden van meerdere scholen voor het openbaar voortgezet onderwijs. De statuten van onze stichting vindt u bij "verantwoording".

De scholen van de OSVS hebben als doel kwalitatief goed openbaar onderwijs te bieden aan hun leerlingen. De scholen worden gefinancierd door de rijksoverheid en besteden de middelen aan het organiseren van het onderwijs. Voor het beheer van eventuele reserves is een treasurystatuut opgesteld.

De financiële verantwoordelijkheid is te lezen in de jaarstukken bij "verantwoording".

Het personeel van OSVS valt onder de CAO voor het Voortgezet Onderwijs.