Missie

We hebben de overtuiging dat alle mensen een passie hebben en daarbij talenten. Onze missie is om onze leerlingen te helpen de passie en talenten te ontdekken en deze tot bloei te laten komen. Wij doen dat voor de individuele leerlingen, maar ook voor de samenleving als geheel. Wij doen dat ook in samenwerking met de samenleving: ouders, buurt, bedrijven, etc. Wij doen dit voor alle leerlingen, daarom zijn we openbaar onderwijs.