Verantwoording

Onze onderwijsorganisatie wordt publiek bekostigd en dient publieke belangen. Een passende bestuurscultuur is op transparante wijze hierover te rapporteren en publiceren.

Hoe onze onderwijsorganisatie haar maatschappelijke doelen bereikt en inricht is beschreven in de rubriek “verantwoording”. Hierin publiceert OSVS alle relevante en bij wet verplichte documenten, waaronder de jaarstukken.

Uiteraard staan wij ervoor open om over de inhoud van deze documenten in gesprek te gaan. De OSVS onderschrijft de code “goed onderwijsbestuur VO” en leeft deze code ook na.