Organogram

Organogram OSVS

​​Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) bestaat uit de volgende scholen: Vlaardingse Openbare Scholengroep, Lyceum Schravenlant, Stedelijk Gymnasium Schiedam, ProNovaCollege en Mavo Schravenlant XL. Met ongeveer 500 medewerkers bieden wij onderwijs aan ongeveer 3.800 leerlingen.