De Mavo Vos

Samenwerkingsverband NWN

Het bestuur speelt een actieve rol in het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord. In 2015 is het ondersteuningsplan 2015-2017 vanwege de Wet Passend Onderwijs vastgesteld met instemming van de ondersteuningsplanraad. Daarin zitten vertegenwoordigers van de (G)MR-en van de deelnemende schoolbesturen. In het ondersteuningsplan is beschreven hoe het samenwerkingsverband inhoud geeft aan de uitvoering van de genoemde wet. Het doel van het ondersteuningsplan is om alle leerlingen in de regio een passende plek in het onderwijs te kunnen bieden.