Het Lyceum Vos

Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht per 1 januari 2018 is:

  • de heer drs. IJ. van der Velden, voorzitter
  • de heer A. van Steensel, vice-voorzitter/secretaris
  • mevrouw drs. M.L. Kraak, lid
  • mevrouw drs. M.J. Adelmund - Hannewijk, lid
  • mevrouw ir. A.F.W. van Delft, lid

De Raad van Toezicht vergadert vijfmaal per jaar. Het College van bestuur is aanwezig bij de vergaderingen. Daarnaast is er regelmatig contact tussen de bestuurder en Raad van Toezicht, met name de voorzitter. 
De Raad van Toezicht volgt de Governancecode Voortgezet Onderwijs.

De taken en verantwoordelijkheden staan beschreven in het reglement en toezichtstatuut van de Raad van Toezicht: 

Reglement RvT

Toezichtstatuut RvT