De Mavo Vos

Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht per 1 januari 2020 is:

  • de heer R.G. Beek, voorzitter
  • mevrouw drs. M.J. Adelmund - Hannewijk, vice-voorzitter/secretaris
  • mevrouw drs. M.L. Kraak, lid
  • mevrouw ir. I.M. Vos, lid
  • mevrouw ir. A.F.W. van Delft, lid

De Raad van Toezicht vergadert vijfmaal per jaar. Het College van bestuur is aanwezig bij de vergaderingen. Daarnaast is er regelmatig contact tussen de bestuurder en Raad van Toezicht, met name de voorzitter. De Raad van Toezicht volgt de Governancecode Voortgezet Onderwijs.
De taken en verantwoordelijkheden staan beschreven in het reglement en toezichtstatuut van de Raad van Toezicht: 
Reglement RvT
Toezichtstatuut RvT

Het onderstaande document bevat de toezichtvisie, het toezichtskader, het toetsingskaders en het informatieprotocol voor elk van de aspecten waarop de Raad van Toezicht toezicht zal houden.
Toezichtsdossier OSVS

 

Vacature  Lid Raad van Toezicht 

Een van de leden van de Raad van Toezicht verlaat per 1 januari 2021 de Raad van Toezicht conform het schema van aftreden. Voor de vervulling van deze vacature zoekt de raad een lid met aandachtsgebied onderwijskwaliteit.

Profielschets

Inlichtingen: de heer R.G. Beek, voorzitter Raad van Toezicht: 06 28 90 97 94

Solliciteren

Heeft u belangstelling voor de functie? Graag ontvangen wij uw cv en motivatiebrief via info@osvs.nl t.a.v. de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, de heer R.G. Beek, onder vermelding van “sollicitatie Lid Raad van Toezicht”.

Sluitingsdatum: 23 september 2020