school.title

Raad van toezicht

Raad van toezicht

Raad van toezicht (v.l.n.r.)

  • dhr. A.G. Wiegman lid
  • dhr. A. van Steensel lid
  • mw. drs. M.L. Kraak lid
  • dhr. drs. IJ. van der Velden voorzitter
  • dhr. J. Ribbe lid

Zie bijgaand het reglement en toezichtstatuut van de Raad van Toezicht:

Reglement Raad van Toezicht - 27 september 2012.pdf (47,8 KB)

Toezichtstatuut RvT - 27 september 2012.pdf (47,2 KB)