school.title

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vergadert vijfmaal per jaar. De directeur-bestuurder is hierbij aanwezig. De GMR overlegt regelmatig met het bestuur en neemt hierbij een positief-kritische houding in. De wijze waarop de GMR en het bestuur met elkaar van gedachten wisselen, werkt zeer constructief. De GMR informeert het bestuur over zaken die leven op de scholen en deelt mogelijke zorgen. Het bestuur betrekt de GMR bij de besluitvorming en doet dat zoveel mogelijk in een vroeg stadium.

De vergaderingen van de GMR zijn openbaar. De data van de vergaderingen 2017-2018 zijn (aanvangstijd is 16.30 uur):

 • dinsdag 3 oktober
 • maandag 11 december
 • dinsdag 13 februari
 • dinsdag 10 april
 • maandag 18 juni

De notulen van de GMR-vergaderingen liggen ter inzage op de school.

De GMR bestaat uit de volgende personen:

Personeel

 • Rianne Roes voorzitter/docent Het College Vos
 • Vera Bijvoet voorzitter/docent Stedelijk Gymnasium Schiedam
 • Corry Oosten secretariaat/administratie Het College Vos
  Telefoon: 010-8503540
  Email: oosten@hetcollegevos.nl
 • Christa Krulder docent Het Lyceum Vos
 • Margriet Halbertsma docent Mavo Schravenlant XL
 • Ria van Loenen roostermaker Lyceum Schravenlant
 • Kees Elbersen docent ProNovaCollege
 • Rob Lichtendahl docent Het College Vos

Ouders

 • vacature -

Leerling

 • vacature -

Adviseur

 • Miranda Walison bestuursbureau