school.title

Bestuur

Het bestuur van de stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) is het bevoegd gezag van de scholen die onder de OSVS vallen. De OSVS heeft als missie om onze leerlingen te helpen hun passie en talenten te ontdekken en deze tot bloei te laten komen in een snel veranderende wereld waarin nieuwe vaardigheden nodig zijn. Het bestuur en de scholen van de OSVS werken volgens het zogenaamde Rijnlandse model waarin dialoog centraal staat om ons onderwijs doorlopend te verbeteren.

Dhr. Drs. W.C.M. Kokx is de directeur-bestuurder van de stichting.

Zie bijgaand de statuten en het managementstatuut van onze stichting.

De statuten bestaat uit 2 delen: de rectificatie (vanwege de naamstelling) (25-08-2011) en de statutenwijziging (31juli 2011).

Statuten OSVS (2,4 MB)

Managementstatuut (25,8 KB)

  • de heer drs. W.C.M. Kokx directeur-bestuurder