school.title

ANBI

OSVS is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (fiscaal nummer: 8153.22.367).

De doelstelling van OSVS is het in stand houden van meedere scholen voor het openbaar voortgezet onderwijs. Zie de statuten.

Statuten OSVS (2,1 MB)

Het bestuur van de OSVS werkt aan een strategisch beleidsplan 2014-2018. De scholen van de OSVS hebben als doel kwalitatief goed openbaar onderwijs te bieden aan hun leerlingen. De scholen worden gefinancierd door de rijksoverheid en besteden de middelen aan het organiseren van het onderwijs. Voor het beheer van eventuele reserves is een treasurystaat opgesteld.

Treasurystatuut OSVS.pdf (46,7 KB)

De financiële verantwoordelijkheid is te lezen in bijgaande jaarstukken.

Jaarstukken 2016 (23,5 MB)

Het personeel van OSVS valt onder de CAO voor het Voortgezet Onderwijs.

CAO VO 2016-2017 (1,0 MB)