Lyceum Schravenlant

Informatie Coronavirus

Bekijk hier alle nieuwsberichten met betrekking tot het Corona Virus

Geachte ouders/verzorgers, beste collega’s,

Bestuur en directies van de scholen van OSVS (Lyceum Schravenlant, Mavo Schravenlant XL, Stedelijk Gymnasium Schiedam, ProNova College, Het College Vos, Het Lyceum Vos, De Mavo Vos en De Internationale Vos) houden de ontwikkelingen rondom het Coronavirus goed in de gaten via de websites van de GGD en het RIVM en volgen hun richtlijnen op.

Voor verdere uitleg en informatie kunt u terecht op de website van:

de GGD: www.ggd.nl

de RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs

Met vriendelijke groet,

Wim Kokx

College van Bestuur OSVS