Het Lyceum Vos

Informatie Coronavirus

Bekijk hier alle nieuwsberichten met betrekking tot het Corona Virus

Geachte ouders/verzorgers, beste collega’s,

Bestuur en directies van de scholen van OSVS (Lyceum Schravenlant, Mavo Schravenlant XL, Stedelijk Gymnasium Schiedam, ProNova College, Het College Vos, Het Lyceum Vos, De Mavo Vos en De Internationale Vos) houden de ontwikkelingen rondom het Coronavirus goed in de gaten via de websites van de GGD en het RIVM.

De scholen in Schiedam en Vlaardingen volgen de richtlijnen van GGD, RIVM en de overheid. De richtlijnen geven aan dat de scholen open zijn en dat de lessen gewoon doorgang vinden. Mochten er in de komende periode andere richtlijnen komen, worden ouders, leerlingen en medewerkers daar over geïnformeerd. We vragen iedereen om deze richtlijnen en adviezen te volgen.

De volgende maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn simpel maar zeer effectief.

  • Was je handen vaak. Minimaal 20 seconden;
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren tissues;
  • Gebruik desinfecterende handgel;
  • Geen handen schudden (toegevoegd op 9 maart 2020).

Als u of uw kind ziekteverschijnselen vertoont, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts!

Mocht het nodig zijn om extra maatregelen te gaan nemen dan zullen wij u hierover informeren.

Voor verdere uitleg en informatie kunt u terecht op de website van:

de GGD: www.ggd.nl

de RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs

Met vriendelijke groet,

Wim Kokx

College van Bestuur OSVS