Stedelijk Gymnasium Schiedam

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt gevormd door personeelsleden, ouders en leerlingen van de scholen van de OSVS. Met de directeur-bestuurder bespreekt de GMR het beleid van de stichting en adviseert het bestuur. Tevens wordt de GMR gevraagd instemming te verlenen op beleidsdocumenten die volgens de Wet medezeggenschap op scholen de instemming nodig hebben van de GMR.

De GMR vergadert vijfmaal per jaar. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar.
De data van de vergaderingen 2017-2018 zijn (aanvangstijd is 16.30 uur):

 • dinsdag 3 oktober 2017
 • maandag 11 december 2017
 • dinsdag 13 februari 2018
 • dinsdag 10 april 2018
 • maandag 18 juni 2018

De notulen van de GMR-vergaderingen liggen ter inzage op de school.

De GMR bestaat uit het de volgende personen:

 • Rianne Roes voorzitter/docent Het College Vos
 • Vera Bijvoet voorzitter/docent Stedelijk Gymnasium Schiedam
 • Corry Oosten secretariaat/administratie Het College Vos
 • Christa Krulder docent Het Lyceum Vos
 • Margriet Halbertsma docent Mavo Schravenlant XL
 • Ria van Loenen roostermaker Lyceum Schravenlant
 • Hein Maas docent ProNovaCollege
 • Miranda Walison adviseur, namens het bestuursbureau
 • Vacature namens de leerlingen
 • Vacature namens de ouders